Attention! Please enable Javascript else website won't work as expected !!

Daily Tippani | Shrinathji Temple, Nathdwara

Tithi Tippani Date Shringar Utsav
Ekam, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 24-Apr-2024 ऐच्छिक इष्टि:
Ekam, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 25-Apr-2024 ऐच्छिक
Duj, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 26-Apr-2024 ऐच्छिक
Tij, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 27-Apr-2024 ऐच्छिक
Choth, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 28-Apr-2024 ऐच्छिक
Pancham, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 29-Apr-2024 ऐच्छिक
Chhath, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 30-Apr-2024 ऐच्छिक श्री विट्ठलनाथजी को पाटोत्सवः ।
Atham, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 01-May-2024 ऐच्छिक
Navam, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 02-May-2024 ऐच्छिक
Dasham, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 03-May-2024 ऐच्छिक पांच स्वरुप को उत्सव नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकायत श्री १०८ श्री गोवर्धनलालजी महाराज कृत
Gyaras, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 04-May-2024 ऐच्छिक श्री वल्लभाचार्यजी (श्री महाप्रभुजी) को उत्सव।(१५३५), श्री वल्लभाब्द ५४१ को प्रारम्भ ,वरुथिनी एकादशी व्रतम्
Baras, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 05-May-2024 ऐच्छिक
Teras, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 06-May-2024 ऐच्छिक
Chaudash, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 07-May-2024 ऐच्छिक
Amavas, 2081, Baisakh, Krushna Paksh 08-May-2024 ऐच्छिक