Attention! Please enable Javascript else website won't work as expected !!

Management :: Temple Office Information | Shrinathji Temple, Nathdwara
 
Sr No Office Name
1. Shri Krishna Bhandar
2. Gahana Ghar
3. Prasadi Bhandar
4. Samadhan Vibhag
5. Priyaji Mandir
6. Shak Ghar
7. MadanMohanji Mandir
8. Khasa Bhandar
9. Kharch Bhandar
10. Karkhana Lakdi
11. Shak Bhandar
12. Shrinath Guard
13. Revenue A
Sr No Office Name
14. Revenue B
15. Revenue C
16. Vidhya Vibhag
17. Motor Vibhag
18. Vallabh Hospital
19. Udhyan Vibhag
20. Purchase Section
21. Nirman Vibhag
22. Sudarshan Press
23. Shrinath Gaushala
24. Dharmshala Vibhag
25. New Cottage
26. Dhiraj Dham Wing